Billetter Trondheim

Voksen90,-
Barn50,-
Student50,-
Honnør50,-
Familie (5 pers)250,-
Grupper (over 10)80/40,-

Billetter Stoksund

Voksne200,-
Barn100,-
Studenter100,-
Honnør100,-
Familie (opptil 5)300,-

Skolebesøk Stoksund

Hos Refsnes Laks i Stoksund tar vi imot skoleklasser og gjennomfører praktiske aktiviteter knyttet til bærekraftig produksjon av laks. Formidling og faglige aktiviteter er pedagogisk utformet og forankret i læreplanen. I skolebesøket inngår også tur med båt ut til en oppdrettslokalitet med laksemerder i full drift.

Refsnes Laks bidrar med inntil 6 000 kr pr. skole pr. år som skolene kan få refundert etter besøk.

Skolene melder seg på aktiviteter i Stoksund ved å sende epost til post@seesalmon.no.

Aktivitet båttur ut til oppdrettsanlegg
Hva er egentlig et oppdrettsanlegg? Vi hopper i båten og drar ut til merdkanten. Her får vi et innblikk i daglig drift av et oppdrettsanlegg og får oppleve havmiljøet på nært hold.

Alle elever utrustes med flytedresser, støvler og redningsvester, men personlig bekledning som votter/hansker og luer må hver enkelt ta med selv. Vi har plass til 12 passasjerer i båten pr. tur.

Aktiviteter inne på visningssenteret
Hvordan passer vi på at laksen har det bra? Her får vi et innblikk i hvordan man jobber i et fôrstudio, der de forer fisken i alle merdene til Refsnes Laks. Vi får møte fôroperatører som viser oss laksen med kamera i hver merd. De kan følge med på om laksen har det bra, om den spiser foret med god apetitt, og de kan styre foringen av laksen i en bestermt merd med et par tastetrykk.

Hva er egentlig en oppdrettslaks? Vi utforsker og undrer oss over hvordan en laks fungerer. Vi skal selv skjære i fisken og identifisere ulike organer og kroppsdeler, og diskutere deres funksjon. Ulike funksjoner settes i sammenheng med hvordan laksen møter og opplever omgivelsene sine.

Hvorfor er lakselusa et problem? Vi ser nærmere på lakselusa. Hva er en parasitt og hvilke konsekvenser har lakselus på oppdrettslaks og ville bestander av laks og sjøørret? Hva gjør vi for å begrense omfanget av lakselus?

Hva er egentlig havmiljø? Vi bruker måleinstrumenter for å undersøke livsbetingelsene til alt liv i havet. Hva slags temperatur opplever fisken? Hvordan måler vi surhetsgrad, saltholdighet og mengde oksygen? Og hva har dette med Golfstrømmen å gjøre?