Billetter Trondheim

Voksen90,-
Barn50,-
Student50,-
Honnør50,-
Familie (5 pers)250,-
Grupper (over 10)80/40,-

Billetter Stoksund

Voksne200,-
Barn100,-
Studenter100,-
Honnør100,-
Familie (opptil 5)300,-

Skolebesøk Trondheim

Et skolebesøk på SeeSalmon skal gi økt innsikt og kunnskap om bærekraft i det marine miljø, marinbiologi og om muligheter og utfordringer ved lakseoppdrett. Vår undervisning er rettet mot skoleklasser på ungdomsskole og videregående nivå. Formidling og faglige aktiviteter er lagt opp etter læreplanen for de ulike trinn i skolen.

Elevene blir utfordret på konkrete eksempler og metoder innenfor bærekraftig produksjon i havbruket, samt praktisk problemløsning. Formidlingen er basert på praktiske, varierte og utforskende aktiviteter og kan tas videre inn i eget klasserom.

Vi tar imot skoler fra tirsdag til fredag 0930-1100 og 1200-1330. For å sikre godt faglig utbytte anbefaler vi maks 15 elever per besøk. Andre tidspunkt og ønkser om spesielle tema kan avtales.

Skoler melder sin interesse til skolebesøk i Trondheim ved å sende epost til post@seesalmon.no og vi tar raskt kontakt tilbake.