Åpningstider

Vi ivaretar alle sikkerhetstiltak i forbindelse med Covid-19.

Trondheim

Tirsdag – Søndag:

10:00 – 16:00

Mandag: Stengt

Stoksund

For tiden stengt grunnet Covid-19.

Billetter Trondheim

Voksen90,-
Barn50,-
Student50,-
Honnør50,-
Familie (5 pers)250,-
Grupper (over 10)80/40,-

Skolebesøk

SeeSalmon er en formidlingsarena med digitale installasjoner som tar for seg ulike aspekter ved havbruk og laks.

SeeSalmon en læringsarena med digitale installasjoner og praktiske formidlingsaktiviteter rettet mot skoleklasser i ungdomsskole og videregående skole.

Formidling og undervisning er lagt opp etter læreplanen for de ulike trinn i skolen. Elevene blir utfordret på konkrete eksempler og metoder innenfor bærekraftig utvikling av havbruket, samt praktisk problemløsning. Formidlingen er basert på praktiske, varierte og utforskende aktiviteter og kan tas videre inn i eget klasserom. Aktivitetene legges opp i økter på 30 + 30 minutter eller en dobbeltime.

SeeSalmon gir økt innsikt og kunnskap om marinbiologi og havbruk av laks