Åpningstider

Vi ivaretar alle sikkerhetstiltak i forbindelse med Covid-19.

Trondheim

Tirsdag – Søndag:

10:00 – 16:00

Mandag: Stengt

Stoksund

For tiden stengt grunnet Covid-19.

Billetter Trondheim

Voksen90,-
Barn50,-
Student50,-
Honnør50,-
Familie (5 pers)250,-
Grupper (over 10)80/40,-

Skolebesøk

SeeSalmon er en læringsarena med digitale installasjoner og praktiske formidlingsaktiviteter rettet mot skoleklasser i ungdomsskole og videregående skole. Et skolebesøk på SeeSalmon skal gi økt innsikt og kunnskap om marinbiologi og havbruk av laks

Formidling og faglige aktiviteter er lagt opp etter læreplanen for de ulike trinn i skolen. Elevene blir utfordret på konkrete eksempler og metoder innenfor bærekraftig produksjon i havbruket, samt praktisk problemløsning. Formidlingen er basert på praktiske, varierte og utforskende aktiviteter og kan tas videre inn i eget klasserom.

Vi tar imot skoler fra tirsdag til fredag 0930-1100 og 1200-1330. For å sikre godt faglig utbytte anbefaler vi maks 15 elever per besøk.

Skoler melder sin interesse til skolebesøk ved å sende epost til post@seesalmon.no.