Billetter Trondheim

Voksen90,-
Barn50,-
Student50,-
Honnør50,-
Familie (5 pers)250,-
Grupper (over 10)80/40,-

Billetter Stoksund

Voksne200,-
Barn100,-
Studenter100,-
Honnør100,-
Familie (opptil 5)300,-

Disseksjon av fisk

Hvordan er fisk tilpasset miljøet de lever i? Elevene skal utforske og undre seg over hvordan en laks fungerer. De skal selv skjære i fisken og identifisere ulike organer og kroppsdeler, og diskutere deres funksjon. Ulike funksjoner settes i sammenheng med hvordan laksen møter og opplever omgivelsene sine.

Elevene deles opp i grupper som hver skal undersøke sin egen fisk. Vi diskuterer begrepene anadrom og katadrom. Hvorfor er en laks forskjellig fra andre fisk? Hvordan «puster» fisk og hvorfor ser gjellene ut som de gjør? Hvordan orienterer laksen seg i omgivelsene sine? Har laksen nesebor? Hvorfor har laksen hjertet i halsen? Hvilken funksjon har svømmeblæra hos fisk og laks spesielt? Hvorfor er kjøttet til laksen rødt? Hva er astaxhanthin? Hvorfor er laksen feit i kjøttet?