Billetter Trondheim

Voksen90,-
Barn50,-
Student50,-
Honnør50,-
Familie (5 pers)250,-
Grupper (over 10)80/40,-

Billetter Stoksund

Voksne200,-
Barn100,-
Studenter100,-
Honnør100,-
Familie (opptil 5)300,-

Havmiljø

Hvordan undersøker vi om fisk eller andre marine organismer har det bra i sitt naturlige element? Elevene skal utforske og reflektere over hvordan vi kan undersøke livsbetingelsene i havmiljøet.

Hva slags temperatur fisken opplever, hvilken surhetsgrad, saltholdighet og mengde oksygen vannet har, er viktig for å kontrollere at fisk i oppdrettsanlegg har det bra, eller undersøke klimaendringer i lokale marine økosystemer.

Elevene bruker vannprøver fra lokalt nærmiljø og bruker måleinstrumenter til å finne ut hva slags temperatur, saltholdighet, pH og hvor mye oksygen som er løst i vannet. Sjøvannsprøvene kan sammenlignes med ferskvannsprøver. Hva skjer med oksygeninnholdet i vann når temperaturen øker? Hva skjer med organismer som har skall av kalsiumkarbonat når pH synker?