Billetter Trondheim

Voksen90,-
Barn50,-
Student50,-
Honnør50,-
Familie (5 pers)250,-
Grupper (over 10)80/40,-

Billetter Stoksund

Voksne200,-
Barn100,-
Studenter100,-
Honnør100,-
Familie (opptil 5)300,-

Lakselus

Hvorfor har lakselus så stor påvirkning på bærekraftig produksjon av laks? Elevene skal utforske og tenke igjennom hvorfor vi finner lakselus i oppdrettsanlegg med laks og hvilke konsekvenser lakselus har på havbruk og ville bestander av laks og ørret.

Elevene skal utforske og undre seg over hvorfor vi finner lakselus i oppdrettsanlegg med laks og på ville fiskebestander. Vi bruker levende lakselus og ferdig preparater av lakselus både på plastbeholder med sprit og preparater støpt inn i plast. Elevene får preparater med voksne individer av lakselus og diskuterer sammen hva en parasitt er. Hvordan skader lakselusa fisken og hvordan utvikler den seg? Er det en sammenheng mellom mye laks og mye lus? Er det en sammenheng med økende havtemperaturer?