Billetter Trondheim

Voksen90,-
Barn50,-
Student50,-
Honnør50,-
Familie (5 pers)250,-
Grupper (over 10)80/40,-

Billetter Stoksund

Voksne200,-
Barn100,-
Studenter100,-
Honnør100,-
Familie (opptil 5)300,-

Mikroplast

Hva er mikroplast og hvilke konsekvenser har det for oss og det marine miljøet? Elevene skal utforske og reflektere over hvor i det marine nærmiljøet vi finner mikroplast. Vi henter vannprøver fra fjorden som vi filtrerer gjennom et kaffefilter. Det er svært konkret når elevene får se mikroplastpartiklene som lysende prikker i stereolupe med UV-lys.

Elevene skal utforske og undre seg over hvor i det marine nærmiljøet vi finner mikroplast. Dette kan være i sjøvann fra nærmeste brygge eller sand og jord. Hvis fokus er på levende organismer og hvordan disse får i seg mikroplast så finner vi levende dyr i lokal strandsone.

Prøvene samles inn av elevene selv i nærområdet eller de kan ta med seg prøver de har samlet inn i klassen. Prøvene tas med inn på laboratoriet hvor de selv isolerer mikroplast og undersøker prøvene på filter. Ved hjelp av fluorescens kan elevene identifisere og telle antall mikroplastpartikler i prøvene de undersøker. Elevene oppsummerer sine observasjoner og diskuterer hvilke konsekvenser mikroplast kan ha for det marine miljøet.