Billetter Trondheim

Voksen90,-
Barn50,-
Student50,-
Honnør50,-
Familie (5 pers)250,-
Grupper (over 10)80/40,-

Billetter Stoksund

Voksne200,-
Barn100,-
Studenter100,-
Honnør100,-
Familie (opptil 5)300,-

Utforsk utstillingen i Trondheim

SeeSalmon gir engasjerende opplevelser og forskningsbasert kunnskap om laks og oppdrett.

Villaks

Villaksen lever et spennende og utfordrende liv og vandrer mellom elv og hav. Den fødes i ferskvann i elva og vandrer ut i havet for å vokse seg stor. Når laksen blir kjønnsmoden, vandrer den tilbake til sin opprinnelseselv for å gyte.

Laksemerd

Visste du at en merd har en omkrets på 180 meter og nota går 30-40 meter ned? Eller at laksen svømmer gjerne tett og danner en stim? Opplev en ekte laksemerd på SeeSalmon i Stoksund og lær mer om livet i merden på SeeSalmon i Trondheim!

Rømming

Rømt oppdrettslaks er skadelig for villaksen, og er også et tap for oppdretteren. Selv om andelen oppdrettslaks som rømmer har gått ned, rømmer det fortsatt for mange. Utforsk konsekvensene ved rømming av laks og hva oppdretteren gjør for å unngå at dette skjer på SeeSalmon!

Ocean Farming

Norge har i 50 år bygd kompetanse for å utvinne olje og gass lngt til havs. Like lenge har vi hatt lakseanlegg i fjordene våre. Nå testes større oppdrettsanlegg som kan stå lengre fra kysten, langt mer eksponert for vind, bølger og strøm enn det de gjør i dag. I SeeSalmon presenterer vi flere av dissenye konseptene, og hvilke utfordringer de er ment å skulle løse.

Myte eller Fakta?

Tror du laksen du spiser inneholder antibiotika eller andre stoffer som ikke er bra for deg? Test hva du vet og tror om laks, og prøv deg som nettaktivist for å spre falske nyheter på SeeSalmon!

Bærekraft

Norge er verdens største eksportør av laks og står for hele 50% av verdens lakseoppdrett. Hvert sekund eksporterer Norge 38 kg laks ut i verden, dette skaper arbeidsplasser langs hele kysten. Bærekraftig produksjon av laks gir verdiskaping med store ringvirkninger i Norge og for kystsamfunnet vårt.

2% av verdens mat kommer fra havet

70% av jordas overflate er hav. I dag kommer kun 2% av verdens mat fra havet. Havbruk kan bidra til å øke denne andelen. Lær mer om mat fra havet på SeeSalmon!

Norskekysten særlig egnet for oppdrett av laks

Havstrømmer bringer varmt og næringsrikt sjøvann inn mot norskekysten. Dette sikrer gode forhold for laksen langs hele kysten fra Lindesnes til Nordkapp. Langs Norges kyst har det gjennom tusener av år bodd mennesker som har livnært seg på havets overskudd.

Poke fra Hawaii

Poke var opprinnelig en enkel blanding folk på Hawaii lagde av rå fisk, salt, tang og hakkede kukuinøtter. Poke er det hawaiiske verbet for å kutte. Lær mer om mat inspirert av laks på SeeSalmon!